paybacktosociety.in हे वेब पोर्टल सतत सुरू रहावे आणि सामाजिक प्रबोधन व एकत्रि करणाचे शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असे विविध कार्यक्रम राबवणे करिता आम्हास संघर्ष निधि देऊ करा आणि सादर चळवळीशी जोडून घ्या असे आम्ही आपणास आवाहन करितो.